OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI DZIECI 10-11 LAT

Logo WMOZP - Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki

Drodzy Rodzice,

Proszę o informację kto jest chętny na poniższe zawody? Nasz Klub został przydzielony do Ciechanowa.

http://wmozp.pl/wp-content/uploads/zawody/831/komunikat.pdf

Z poważaniem,
Karol Perl