UKS – Pingwiny – Nabór 2021 – 2022 !

Zapraszamy wszystkich do nowego naboru na sezon 2021-2022

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w pływaniu sportowym zapraszamy na treningi już w lipcu!

Warunki naboru:

Roczniki: 2011-2014
Dobry stan zdrowia
Podstawowe umiejętności pływania: elementarny kraul, grzbiet

Nasze Atuty:

Treningi trwają 1h zegarową:

 • najmłodsza grupa min 2x w tygodniu
 • starsze grupy od 3 x w tygodniu i więcej
Trenerzy klasy sportowej
 • Organizacja zgrupowań sportowych i obozów sportowych
 • Możliwość sprawdzenia się na zawodach pływackich
 • Integracja „klubowych” rodzin
CELEM KLUBU JEST:
 • rozwijanie umiejętności pływackich w środowisku dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej przez sportowej-integrowanie (poprzez sport) środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swojego działania
KLUB REALIZUJE SWOJE CELE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ:
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, obozów i wyjazdów sportowych
 • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych
 • udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
 • wspieranie członków klubu w dążeniu do osiągania sukcesów sportowych oraz  udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowego
 • zapewnienie członkom Klubu dostępu do infrastruktury sportowej
 • prowadzenie zajęć sportowych współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą
 • współpracę z placówkami oświatowymi
 • współpracę z organami administracji publicznej
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu

Numer kontaktowy: 880-301-882 Marta, 885-501-882 Karol