XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY


ZAPRASZAJĄ NA
XII Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Bemowo

Komunikat Organizacyjny

1. Cel zawodów:
– popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
– promocja trzynastoletniej działalności UKS „ Pingwiny” Warszawa
– promocja pływania rodzinnego
– popularyzacja pływania w środowisku lokalnym, integracja klubów pływackich
– promocja Dzielnicy Bemowo oraz sponsorów wspierających imprezę
– promocja Ośrodka Sportu i Rekreacji na Bemowie
– upowszechnienie zdrowego trybu życia oraz idei współzawodnictwa
w duchu fair play
2. Miejsce:
– Pływalnia OSiR ,,Pingwin”, Warszawa Bemowo, ul. Oławska 3a – długość
25 metrów, 6 torów
– POMIAR CZASU: ELEKTRONICZNY
– WIZUALIZACJA ELEKTRONICZNA NAZWISK ZAWODNIKÓW

3. Termin
– niedziela 09.06.2019
– rozgrzewka godzina 9.00, zawody godzina 10.00
– zakończenie zawodów ok. 14.30 – 15.00

4. Organizator
– Uczniowski Klub Sportowy „ Pingwiny”
– Urząd Dzielnicy Warszawa Bemowo
– Pływalnia OSiR ,,Pingwin” Bemowo

5. Program zawodów
Dziewczęta
1. 4 x 50 m st. dowolny (po jednej zawodniczce z każdego rocznika)
3. 50 m st. motylkowym (rocznik 2007, 2008, 2009)
5. 50 m st. grzbietowym (rocznik 2009, 2010, 2011)
7. 100 m st. grzbietowym (rocznik 2007, 2008)
9. 50 m st. dowolnym (rocznik 2009, 2010, 2011)
11. 100 m st. dowolnym (rocznik 2007, 2008)
13. 50 m st. klasycznym (rocznik 2009, 2010, 2011)
15. 100 m st. klasycznym (rocznik 2007, 2008)
17. 100 m st. zmiennym (rocznik 2007, 2008, 2009, 2010)

Chłopcy

2. 4 x 50 m st. dowolny (po jednym zawodniku z każdego rocznika)
4. 50 m st. motylkowym (rocznik 2007, 2008, 2009)
6. 50 m st. grzbietowym (rocznik 2009, 2010, 2011)
8. 100 m st. grzbietowym (rocznik 2007, 2008)
10. 50 m st. dowolnym (rocznik 2009, 2010, 2011)
12. 100 m st. dowolnym (rocznik 2007, 2008)
14. 50 m st. klasycznym (rocznik 2009, 2010, 2011)
16. 100 m st. klasycznym (rocznik 2007, 2008)
18. 100 m st. zmiennym (rocznik 2007, 2008, 2009, 2010)
Sztafeta „ na wesoło”
19. 3 x 50m st. dowolny (dziecko, mama lub tata, rodzeństwo lub
trener)
6. Przepisy techniczne

– Zawody zostaną rozegrane seriami na czas. Pomiar czasu – elektroniczny
– Zawodnik ma prawo startu w 2-ch konkurencjach indywidualnych oraz w
dwóch sztafetach („na wesoło” i międzyrocznikowej). Zawodnicy gospodarzy
mogą brać udział w 3 konkurencjach indywidualnych.
– Zawodnicy będą rozstawieni na podstawie zgłoszonych czasów w seriach od
najszybszej do najwolniejszej
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP
– W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z Organizatorem
– W wyścigach sztafetowych 4x50m występuje po jednym zawodniku bądź
zawodniczce z każdego rocznika biorącego udział w zawodach. W razie braku
starszego rocznika dopuszcza się start zawodnika lub zawodniczki
młodszego/młodszej.

Sztafeta „na wesoło” !
– Forma startu dowolna – z wody lub ze słupka
– Startujący zawodnicy to: dziecko, mama lub tata, rodzeństwo lub trener
– Wiek zawodników jest dowolny, ale conajmniej jedno dziecko powinno być
uczestnikiem zawodów (rocznik 2007-2011)

7. Nagrody i ocena zawodów
– Każdy z uczestników dostaje słodką niespodziankę przed zawodami
– Najlepszych sześciu zawodników i zawodniczek w każdym roczniku, w każdej
konkurencji otrzyma pamiątkowe dyplomy.
– Najlepszych trzech zawodników i zawodniczek w każdej konkurencji otrzyma
medale oraz nagrody rzeczowe
– Najlepsze trzy sztafety (chłopców i dziewcząt) otrzymują medale, dyplomy
oraz Puchary Burmistrza Dzielnicy Bemowo
– Najlepsza sztafeta chłopców i dziewcząt otrzymuje nagrody rzeczowe
– Najlepsze trzy sztafety w konkurencji „na wesoło” otrzymają puchary,
medale i dyplomy
– Najlepsza sztafeta „na wesoło“ otrzymuje nagrody rzeczowe
– Za najlepszy wynik (jednej konkurencji) zawodów w kategorii dziewcząt i
chłopców dla każdego rocznika według tabeli wielobojowej FINA zostaną
wręczone pamiątkowe statuetki

8. Opłaty startowe i zasady finansowania
– Opłata startowa wynosi 40 złotych od każdego zawodnika – płatna przed
zawodami w gotówce
– opłata za start sztafety „na wesoło“ – 40 zł
– Koszty organizacyjne pokrywa Organizator
– Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby

9. Zgłoszenie

UWAGA:
Wszystkie zgłoszenia na zawody należy wypełniać w programie Entry Edytor
i wysłać na adres e-mailowy: zawody@wmozp.pl

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 06.06.2019

Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu
07.06.2019 do godz.16.00.

Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w internecie listy zgłoszonych
zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia
08.06.2019 do godziny 14.00 i dotyczyć:
– wycofania zawodnika z konkurencji
– wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego Klubu.

Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą włączone do zawodów.

UWAGA: Ze względu na elektroniczny pomiar czasu oraz
wizualizację elekroniczną, zgłoszenia przed samymi zawodami
nie będą przyjmowane. Proszę więc o odpowiedzialne zgłoszenia
do zawodów, a także wycofywanie zawodników w odpowiednim
terminie tak, aby wszystkie serie były pełne, a nazwiska
prezentowane na telebimie zgadzały się z rzeczywistością. Opłaty
za zawodników będą pobierane według dokonanych zgłoszeń
przez Kluby. Sztafety „na wesoło“ przy zgłaszaniu opisać w emailu: nazwa klubu – rodzina np: Uks Pingwiny – Kowalskie
Tygrysy
10. Dodatkowe informacje

– Karol Perl tel. 885 501 882
– e-mail: k.perl@uks-pingwiny.pl